Kaj je Rotaract? 

Klubi Rotaract so del globalnega prizadevanja, da bi na svetu zavladala mir in mednarodno razumevanje. To prizadevanje se začne na ravni skupnosti, vendar njegov domet ne pozna meja. Rotaractovci imajo dostop do številnih virov Rotary International (RI) in Fundacije Rotary (The Rotary Foundation). Rotary International zagotavlja administrativno podporo, ki klubom Rotaract pomaga k uspehu.

Zgodovina

Rotaract se je v svoji kratki, vendar dinamični zgodovini hitro razvijal. V zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja so rotarijski klubi po svetu začeli sponzorirati skupine univerzitetne mladine v okviru projektov dela v korist skupnosti. Luther H. Hodges, predsednik RI v letih 1967–68, in člani upravnega odbora RI so menili, da je ta klubska dejavnost mednarodno pomembna, in tako je bil Rotaract leta 1968 odobren kot uradni program rotarijskih klubov. Prvi klub je bil Rotaract Club of North Charlotte, Severna Karolina, ZDA, ustanovljen 13. marca 1968. V nekaj desetletjih je program Rotaract zrasel v močno mednarodno omrežje 7.300 klubov v več kot 150 državah in geografskih območjih. 145.000 članov klubov Rotaract je mladih moških in žensk (starih med 18 in 30 let), ki služijo potrebam svojih skupnosti, širijo svoje osebne in strokovne stike ter povečujejo svoje razumevanje sveta.

Rotary vprašanja:

 1. Ali je res?
 2. Ali je pošteno do vseh?
 3. Ali bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo?
 4. Ali bo v dobrobit vsem udeležencem?

Cilji Rotaracta so

 • zagotoviti priložnost osebne in skupinske dejavnosti mladim za služenje družbi
 • zagovarjati mednarodno razumevanje in strpnost ter dobro voljo med ljudmi
 • nuditi pomoč socialno prizadetim, bolnim, ostarelim in drugače ogroženim članom družbene skupnosti
 • profesionalni razvoj in razvijanje vodstvenih sposobnosti
 • razvijati strokovne in vodstvene veščine
 • poudarjati spoštovanje pravic drugih na podlagi priznavanja vrednosti vsakega posameznika
 • priznavati dostojanstvo in vrednost vseh uporabnih poklicev kot priložnosti za opravljanje koristnega dela.
 • priznavati, uporabljati in promovirati etične standarde kot vodstvene sposobnosti in strokovne odgovornosti
 • razvijati znanje in razumevanje v zvezi s potrebami, težavami in priložnostmi v skupnosti in
  po vsem svetu
 • zagotavljati priložnosti za osebne in skupinske dejavnosti za delo v korist skupnosti ter spodbujanje mednarodnega razumevanja in naklonjenosti vsem ljudem

Še več si lahko o Rotaractu preberete na povezavi rotaract.si.